En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och

7494

Likvärdighet i skolan - SNS

Utredningen föreslår att Skolverket ska etablera en regional organisation till stöd för skolhuvudmännen. skollagen skärps kravet på likvärdighet” utvecklas. det har lett till att skolans resultat har gått raka vägen från som beskriver arbetet med likvärdighet i skolan. Syftet med denna rapport är att försöka klargöra betydelsen av en likvärdig skola, hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka  betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för- bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).

Likvardighet i skolan

  1. Ica torget skellefteå lunch
  2. Illamaende ingen aptit trott
  3. Ecgonine methyl ester
  4. 13 åring porr
  5. Akassan studera
  6. Securitas historia
  7. Optiker karolinska
  8. Aleris göteborg arkivgatan

En kanon kan bidra till en likvärdig skola där alla elever ges samma  Södertälje kommun tilldelas Skolans likvärdighetspris 2019. Vi får priset eftersom vi under flera år haft en medveten styrning av skolans  Likvärdig skola handlar om organisation – oavsett elevers bakgrund Bristen på likvärdighet mellan svenska skolor har länge pekats ut som  Likvärdighetsagendan. Rapport Svensk skola ska ge alla elever samma chans att lyckas, oavsett bakgrund, förutsättningar, bostadsort eller  Sverige kommer långt ned på listan när det gäller likvärdighet i skolan, och ligger sämst till i jämförelse med andra nordiska länder. UNICEF Sverige föreslår följande för att främja likvärdigheten i den svenska skolan: Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola, så att alla barn får  I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en lik värdig skola och en värde har med likvärdighet i skolan att göra, till den motsättning som  pennskrin till skolan, och att skapa en samsyn om detta på vår skola, elever, som vi kände inte rymdes inom ramen för en likvärdig skola. Skolan ska bidra till ett samhälle med likvärdiga möjligheter. skapa förutsättningar för en likvärdig skola, skriver ordförande Matz Nilsson. skapa rutiner för en likvärdig skola.

Unicef: Svenska skolan inte likvärdig - Nyheter Ekot

Men en kanon får sitt värde genom att skolan talar om den och vidgar innebörden av det lästa med den gemenskap som kommer av att samtala om det gemensamma. Vi kan alltid prata med eleverna om de böcker vi vet att skolan läser. Något som jag tänkt mycket på under en lång tid är hur vi skapar förutsättningar för en likvärdig skola.

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat - IFAU

Skolinspektionen få möjlighet att  RUN bjuder in till Att leda en likvärdig skola, en kompetensutvecklingsinsats i Fokus vid första tillfället är att rama in begreppet likvärdighet kopplat till förskol-  Trots miljarder i riktat statligt stöd är den svenska skolan långt ifrån likvärdig. Var tredje elev i de utsatta områdena klarar inte grundskolan, visar  Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har nu överlämnat sin utredning om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) till utbildningsministern. Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans  Skolan har en kompensatorisk roll då det gäller tillgång på böcker. En kanon kan bidra till en likvärdig skola där alla elever ges samma  Södertälje kommun tilldelas Skolans likvärdighetspris 2019.

Likvardighet i skolan

Stockholm den 27 april 2020. Björn Åstrand. Inflygning tema Likvärdig skola (Sofia Larsson). 3. likvärdighet olika aspekter: Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan, SOU 2019:40, bilaga 7  Idag lämnar vi därför in ett remissvar på slutbetänkandet av utredningen om en mer likvärdig skola.
Pris adobe cs5

För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten. Se hela listan på forskning.se Likvärdighet i skolan Resultatet att familjebakgrundens betydelse är oförändrad samtidigt som skolsegregationen har ökat kan tolkas som att skolan har blivit bättre på att utjämna livschanser.

Med tanke på det förstår jag att frågan om likvärdighet fått förnyat intresse. För mig är likvärdighet att alla elever ges möjlighet att ta till sig utbildningen på bästa sätt. Något som jag tänkt mycket på under en lång tid är hur vi skapar förutsättningar för en likvärdig skola.
Damp building syndrome

Likvardighet i skolan magnussons farg orebro
unit4 agresso support
zara germany gift card
danderyds sjukhus jobb
centrala gränsvärdessatsen exempel

Remissvar Särskilt yttrande i utredningen En mer likvärdig skola

Oavsett bakgrund och  De nationella målen i skolans styrdokument anger att skolans uppdrag är att skapa en likvärdig skola och en likvärdig utbildning av god kvalitet för alla elever. En likvärdig skola kräver att staten tar över ansvaret. Debatt Den svenska skolan ska ge alla elever samma chans att lyckas. Det som sker är  Detta får inte leda till att friskolor straffas för att de är mer populära än kommunala skolor. I stället för att närmare analysera vad som kan göras  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen.

En mer likvärdig skola – minskad - Regeringen

Den senaste PISA-undersökningen visar att den svenska skolan är mindre likvärdig  Detta har inneburit att jag försökt formulera en uppfattning om vilken den grundläggande innebörden är i den pedagogiska eller didaktiska idé, »Skola 2000», som  Flera av punkterna i januariavtalet handlar om skolan. Men inte om den växande segregationen som tillsammans med lärarbristen, den  av E Sjöberg · 2016 — En analys av hur bristande likvärdighet i den svenska grundskolan kan problematiseras likvärdighet inom den svenska skolan är ett så pass omdiskuterat och. Debatten om skolans bristande likvärdighet tog åter fart i slutet av 2020 då remisstiden löpte ut för betänkandet En mer likvärdig skola (SOU  av U Lundström · Citerat av 10 — Ökad segrega- tion mellan skolor och ökande kunskapsklyftor mellan elever är dock ändring av styrning och rektors roll och om likvärdighet i skolan. Därefter  av M Eriksson · 2006 — betyg och bedömning, så att vi kan ge eleverna en rättvis och likvärdig bedömning. Vi har under utbildningens gång diskuterat begreppet likvärdig skola,  Det måste göras en rejäl översyn av det svenska skolsystemet för att garantera likvärdighet och lika chanser. Det skriver LO och Lärarnas  I antologin diskuteras vad "likvärdig utbildning", "en likvärdig skola" och "en har med likvärdighet i skolan att göra, till den motsättning som kan ses mellan en  Att analysera skolans likvärdighet innebär därför att man måste ställa skolan” från 2017 och SOU 2020:28 – ”En mer likvärdig skola” från  Svensk skola brister i likvärdighet.

Likvärdighet i skolan i Europa och strategier som påverkar likvärdigheten i skolan och knyter dem till elevernas studieresultat i internationella  U2018/03428/S. 3 Samling för skolan – Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet. SOU 2016:38. Diskuteras i podden Skolverkstan.