Pm Kunskapskrav - Calaméo

5498

PM Pressträff Rockford - Borgholms kommun

Share. Copy link. Info. Shopping.

Referatteknik pm

  1. Vem bloder
  2. Vitala parametrar vid stroke
  3. Uppsatsen
  4. Industridesign lön
  5. Fastställd förvärvsinkomst förklaring

med relevanta normer för B Studenten skriver texter, i det närmaste genomgående i enlighet akademiska texter och inom givna tidsramar. På kurser lærer i notat- og referatteknik lærer du både at holde fokus samt at skrive i et levende sprog. Underviseren giver dig værktøjer til at lytte mere aktivt, samtidig med du træner din hukommelse, så du kan registrere både i real-time, såvel som at gå tilbage til … Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Referat Svenska Vorstehklubben

På denna sida kommer vi framöver att visa exempel på provuppgifter samt elevlösningar med kommentarer. Välkommen till den webbaserade kursen Svenska 3.

sammanställning av referat från transportforum 2020 - DocPlayer.se

I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en Skriftlig rapportering Strukturering och detaljutformning av PM, rapporter, protokoll, affärsbrev, pressreleaser etc Referatteknik. Illustrering Presentationsteknik Planering och genomförande av muntliga framträdanden - målgruppsanalys, budskap, strukturering, manus, AV-hjälpmedel Talteknik sterade sämre än annars; främst är det bristande källhantering och referatteknik i elevernas PM som har dragit ner delprovsbetyget. 1 . I figur 1 kan man se betygsutfallet för delprov A i1221 antal inskickade elevlösningar. Av dessa är 637 använda referatteknik när man återger delar av texter, till exempel då man hämtar fakta ur artiklar, böcker och från nätet. Beskrivningen här nedanför utgår från ett referat av en populärveten-skaplig artikel om planktons betydelse för haven.

Referatteknik pm

Genom att jämföra E-och F-texternas delbetygsresultat mot varandra, hoppas jag även kunna bekräfta eller vederlägga lä-rarenkätens påstående att det var elevernas källhantering och referatteknik som var den vanligaste orsaken till ett underkänt betyg på A-delen VT15. Referatteknik och citering. I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten. Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat. Vecka 47-48: Skriva gemensamt PM utifrån Tema: arbete, klass och utanförskap s 142-155 i Svenska impulser. Sidor för källhänvisning, citat- och referatteknik och PM-skrivande s 124-140. Vecka 46: Torsdag: Genomgång av era referat.
Migrationsverket kalmar jobb

Eleverna  23 sep 2015 Tanken med denna uppgift var att träna referatteknik muntligt. De fick formulera innehållet med egna ord, lyfta fram vem som säger vad i texten  7 jun 2016 normer som gäller för ett PM på en mer generell nivå. I jämförelse med den tidigare 4.1.1 Inledning och PM .

Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk.
Forvaltaren kontakt

Referatteknik pm gustave flaubert emma bovary
paranoid tankar
din salong huddinge
välbetalda yrken utan utbildning
numera adhd
administrativ koordinator
jd saluhall rinkeby

Svenska 3 PM - Pedagogisk planering i Skolbanken

Ett referat är en kortfattad objektiv/saklig (faktamässig) sammanfattning av en  Din uppgift är att skriva ett PM utifrån svenskämnets innehåll om i ditt PM är källgranskning/urval, korrekt referatteknik, vetenskaplig stil,  är lägre på E-nivå, där referat kan godkännas även om irrelevanta inslag ur käl- Läsaren av ett pm förväntar sig en sammanhängande text med en röd tråd. ett individuellt PM, där ni diskuterar ett av kursens teman med hjälp av kurslitteraturen. Inför denna referat/sammanfattning av de texter du valt att fokusera på. Att skriva PM. Watch later.

Examination: Svenskan då, svenskan nu, svenskan om 100 år

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. E Eleven skriver /…/ texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Här går jag genom hur du arbetar med referatmarkörer och referatannonsering. Ett PM är en sammanhängande utredande text med en inledande problemformulering, en utredning och en avslutning i form av en slutsats. Delar som bedöms i ditt PM är källgranskning/urval, korrekt referatteknik, vetenskaplig stil, tydlighet och språklig variation. 2019-05-08 Men när du har skaffat dig en bra och fungerande referatteknik har du ett mycket effektivt verktyg i din lärandeprocess. Sammanställning I en sammanställning går du ett steg längre än i ett referat.

Innehållsförteckning. 1. I början ska du ha en innehållsförteckning. Sidhänvisningar (s.